Konkurranser

 Her er oversikten over konkurranser du kan delta i.

 Om du trykker på konkurransenavnet får du mer informasjon om konkurransen.

 

 

ARENDAL

Competition Fee: 100 NOK


Start Date: Feb 03, 2020


End Date:Sep 30, 2020


Solbergvann

Points: 2

Steinsås

Points: 2

Skrattereidknuten

Points: 5

Hovdefjell

Points: 6

Høgsteinsheia

Points: 5

Vardåsen

Points: 3

Batteriet

Points: 1

Pollen

Points: 1

Vanntårnet, Hisøy

Points: 1

Terneholmen

Points: 2

Åsbieskogen

Points: 2

Røykpynten

Points: 2

Påskedagsheia

Points: 3

Einerfjell

Points: 4

Kallstadtjern

Points: 4

Vidden

Points: 3

Såta.

Points: 1