HVORDAN KOMME SEG TIL SKAGEN

Ved Mørkvedbukta skole er det etablert gangvei frem til den ekstisterende stien ned til Mørkvedbukta.

Ved pumpestasjonen tar du til høyre og følger stien over enga til stien deler seg.

Ta stien til høyre, og etter ca 150 meter er du fremme.