Gården

 Dette innsjekkspunktet finner du midt på turstien som går over Rønvikjordene.